32-007 Zabierzów Bocheński

Wola Batorska 597

Tel: (12) 281-63-80

Przedszkole Samorządowe
w Woli Batorskiej

Budżet Obywatelski 2019

Drodzy Rodzice bardzo prosimy o głosy!

Nasze przedszkole zgłosiło projekt do Budżetu Obywatelskiego

„Pracownia małego robotyka”

PROJEKT NR 28

Projekt zakłada wyposażenie pracowni robotyki w nowoczesne narzędzia dedykowane dla dzieci przedszkolnych,
które będą uczyły się podstaw kodowania i programowania poprzez zabawę.
Planujemy zakup magicznego dywanu i zestawów Lego WeDo.

Nowa podstawa programowa zaleca nauczycielom edukacji przedszkolnej wprowadzenie dzieci
w świat kodowania i programowania poprzez zabawę od najmłodszych lat,
wymieniając szereg kompetencji, jakie nabywa dziecko i mających wpływ na jego późniejszą naukę w szkole.

To nowatorskie rozwiązanie poszerzy ofertę edukacyjną naszej placówki,
które jako jedyne w gminie stworzy taką pracownię.

Poprzez realizację zadania "Pracownia małego robotyka" przedszkole da możliwość
wszystkim dzieciom naukę kodowania i programowania za darmo.

Głosowanie trwa tylko tydzień od 24 do 30 września !

Głosować może każda osoba która ukończyła 16 lat i jest
zameldowana na terenie gminy Niepołomice

Głosujący możne oddać głos na maksymalnie dwa projekty z listy.

Można zagłosować:

- w punktach do głosowania, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania;

- poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach

- formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronach internetowych   niepolomice.budzet-obywatelski.org

PAMIĘTAMY, MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ JEDEN RAZ! Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji oddanych głosów służy wymagany przy głosowaniu numer PESEL.

Prosimy o aktywne włączenie się w głosowanie - naprawdę każdy głos ma znaczenie!