32-007 Zabierzów Bocheński

Wola Batorska 597

Tel: (12) 281-63-80

Przedszkole Samorządowe
w Woli Batorskiej

Jesteś tutaj: Start / Rozkład dnia

Rozkład dnia

 

Nasze przedszkole jet czynne w godz. 6.30 - 17.00

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.30 – 8.30           

Schodzenie się dzieci; zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.30 – 8.40          

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.45 – 9.15         

Śniadanie - czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.15 – 9:30         

mycie zębów

9:30-10:30         

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne

10:30 – 11:45   

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki

11.45 – 12.00    

Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30   

Obiad - czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

12.30 – 13.45  

Odpoczynek poobiedni , kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach 
zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie

13.45 – 14.15  

Czynności porządkowe, mycie rąk

14:15 – 14:30  

Podwieczorek

14:15 – 16:30  

zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, ruchowe, tematyczne, gry dydaktyczne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym;  praca z dzieckiem zdolnym; zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; prace porządkowe

16:00– 17:00  

Rozchodzenie się dzieci