32-007 Zabierzów Bocheński

Wola Batorska 597

Tel: (12) 281-63-80

Przedszkole Samorządowe
w Woli Batorskiej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

W  roku szkolnym 2012/2013 Przedszkole w Woli Batorskiej przystąpiło  do realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas” . Akcję zorganizował PSSE w Wieliczce. Program jest organizowany dla dzieci 5-6 letnich.  W programie brały udział 4 grupy z przedszkola.

Cele programu: 

  • uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
  • ·        zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • ·        wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
  • ·        zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
  • ·        zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Program był dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci

Program został podzielony na pięć zajęć warsztatowychI.      

I. Wycieczka- w każdej z grup były zorganizowane wycieczki po najbliższej okolicy, których celem było zwrócenie uwagi dzieci na źródła dymów oraz miejsca skąd mogą się wydobywać. Dzieci zwracały też uwagę na kolor dymu.

  II.    Co i dlaczego dymi?

Kolejne zajęcie miało na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się dymów. Dzieci w formie pokazu slajdów ,,Czyste powietrze wokół nas- co i dlaczego dymi, czyli podróż z zielonym Dino”  miały okazję zobaczyć różne źródła dymu, poznać ich rodzaj, a także zobaczyć jak wygląda miejski smog. Poznały też różnicę między ,,smogiem”, a ,,smokiem” Zapoznały się także z maskotką ,,Dinkiem”, następnie wykonały portret ,,Dinusia” techniką orgiami.

III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Podczas realizacji tego tematu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów, miały okazję poznać, w jaki sposób mogą czuć się, gdy ktoś obok nich pali papierosy.

IV. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

Dzieci poznały historie Danusia, który wybrał się na wycieczkę pociągiem. Dzieci miały okazję aby wypowiedzieć się na temat odczuć smoka podczas przebywania w zadymionym pomieszczeniu.

 V.    Jak unikać dymu tytoniowego?

Podczas ostatnich zajęć dzieci zwiększyły swoja wiedzę na temat umiejętności zachowania się, gdy znajdą się w pomieszczeniach, a także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których dorośli palą papierosy. Dzieci wykonywały tabliczki z zakazem palenia, które następnie zabrały do swoich domów. Dzieci wykonały samodzielnie koperty, w których zaniosły listy do rodziców o tematyce szkodliwości palenia papierosów.

 

 Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Proponowane  zabawy ruchowe, tematyczne inspirowały dzieci do działań, których efektem były prace plastyczne. Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa.